tłumaczenia ustne

Tłumaczę zarówno konsekutywnie jak i symultanicznie podczas różnego rodzaju spotkań, w tym spotkań oficjalnych np. przed notariuszem.

Przykładowe tłumaczenia ustne:

  • spotkania biznesowe
  • negocjacje
  • załatwianie formalności w urzędach
  • spotkania w kancelariach notarialnych 
  • spotkania w kancelariach prawnych 
  • rozprawy sądowe