tłumaczenia poświadczone

Wykonuję tłumaczenia poświadczone (zwane potocznie “przysięgłymi”) dla kancelarii notarialnych, kancelarii prawnych, firm, sądów, prokuratury, policji, organów administracji publicznej i osób prywatnych.

Przykłady dokumentów:

 • akty notarialne
 • akty prawne, rozporządzenia, ustawy i inne
 • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego
 • dyplomy i świadectwa, suplementy do dyplomów
 • statuty spółek
 • dokumenty założycielskie spółek
 • wpisy do KRS
 • zaświadczenia o niekaralności
 • prawo jazdy, dowody rejestracyjne, karty techniczne
 • umowy cywilnoprawne
 • dokumenty sądowe
 • dokumenty osobiste i inne wg. potrzeb Klienta.

Przykłady tłumaczeń ustnych wymagających obecności tłumacza przysięgłego:

 • rozprawy w sądzie,
 • czynności notarialne np. zakup nieruchomości, pełnomocnictwa.
 • załatwianie formalności w urzędach stanu cywilnego.

Sposób zlecenia i odbioru: osobiście, pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską i pocztową.