tłumaczenia pisemne

Wykonuję tłumaczenia zwykłe różnego rodzaju dokumentów. Strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami.

Przykładowe dokumenty: 

  • dokumenty techniczne tj. specyfikacje techniczne, karty techniczne, instrukcje obsługi maszyn, referencje wykorzystywane do przetargów
  • dokumentacja przetargowa – branża kolejowa, drogowa i mostowa
  • umowy o pracę
  • strony internetowe
  • curriculum vitae
  • instrukcje BHP
  • sprawozdania finansowe
  • dokumenty księgowe

Specjalizacje

Specjalizuję się w następujących dziedzinach:

Budownictwo kolejowe i drogowe

Prawo

Bankowość i finanse

Biznes – negocjacje, marketing, handel

Księgowość i podatki

Sposób zlecenia i odbioru: osobiście, pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską i pocztową.